Корпоратив бошқарув


Банк қўмиталари 

Банк Кенгаши ҳузуридаги қўмита: 

  • Аудиторлик қўмитаси 

  • Банк таваккалчиликларини бошқариш қўмитаси 

Банк Бошқаруви ҳузуридаги қўмиталар: 

  • Кредит қўмитаси; 

  • Ликвидликни бошқариш ва ресурслар қўмитаси