Янгиликлар


 • Ўзбекистон Республикасининг олтин-валюта захиралари тўғрисидаги маълумот

  «Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида»ги Қонунга мувофиқ, Марказий банкнинг асосий вазифаларидан бири сифатида республика олтин-валюта захираларини сақлаш ва бошқариш белгиланган.

  Олтин-валюта захираларини ҳисоблаш методикаси Халқаро валюта жамғармасининг стандартлари асосида юритилади. Олтин-валюта захираларининг таркиби хорижий валюта активлари ва қуйма шаклидаги монетар олтиндан иборат.

  Олтин-валюта захираларини самарали бошқариш мақсадида Марказий банк томонидан захираларнинг ялпи ва соф қийматлари ҳисоби юритилади.

  Соф олтин-валюта захиралари тижорат банклари ва давлат бошқаруви органларининг (Молия вазирлиги, Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси бундан мустасно) Марказий банкда очилган ҳисобварақларидаги валюта маблағларини, яъни Марказий банкнинг ушбу ташкилотлар олдидаги мажбуриятларини ҳисобга олмайди.

  Ўзбекистон Республикасининг олтин-валюта захиралари

  млн.АҚШ долларида

  Кўрсаткичлар 01.01.2018 01.04.2018 01.07.2018 01.08.2018 01.09.2018
  I. Ялпи олтин-валюта захиралари 28 076,9 28 494,0 27 660,5 27 389,9 26 870,8
     1. Хорижий валютадаги активлар 14 042,8 14 517,2 13 818,3 13 597,6 12 927,2
     2. Монетар олтин 14 034,1 13 976,8 13 842,2 13 792,3 13 943,6
  II. Соф олтин-валюта захиралари 26 567,5 27 086,7 26 648,9 26 365,1 25 983,0


  Изоҳ:

  1) Жорий йилнинг январь-август ойларида олтин-валюта захираларининг пасайиши олтин нархининг 1296,50 дан 1206,85 долл/тр.унцияга пасайиши ҳисобига юзага келди. (нархнинг олтин-валюта захираларининг камайишга таъсири- 970,4 млн.долл.)
  2) Жорий йилнинг август ойида олтин-валюта захираларининг пасайиши олтин нархининг 1219,20 дан 1206,85 долл/тр.унцияга пасайиши ҳисобига юзага келди. (нархнинг олтин-валюта захираларининг камайишга таъсири - 139,7 млн.долл.)

 • Марказий банк қайта молиялаш ставкасини йиллик 14 фоиздан 16 фоизгача оширди

  Марказий банк Бошқаруви қайта молиялаш ставкасини 2018 йилнинг 25 сентябридан 2 фоиз бандга ошириб, йиллик 16 фоиз даражасида белгилаш тўғрисида қарор қабул қилди.

  Мазкур қарор сўнгги ойларда юзага келган ташқи иқтисодий вазиятни инобатга олган ҳолда қабул қилиниб, инфляцион кутилмаларнинг ошиши, маъмурий тартибга солинадиган нархларнинг ўсиши ва валюта алмашув курси ўзгаришининг ички нархларга таъсири кучаяётган шароитларда инфляцион босимни пасайтиришга йўналтирилган.

  Йиллик инфляция суръатларининг секинлашиб боришига қарамасдан, инфляцион хатарларнинг кучайиши ҳисобига келгусида ушбу динамиканинг ўсиш томонга ўзгариши эҳтимоли кескин ошди. Пул-кредит сиёсатининг қатъийлаштирилиши мазкур хатарларни ҳамда инфляцион кутилмаларни пасайишига хизмат қилади.

 • Марказий банк қайта молиялаш ставкасини йиллик 14 фоиздан 16 фоизгача оширди

  Марказий банк Бошқаруви қайта молиялаш ставкасини 2018 йилнинг 25 сентябридан 2 фоиз бандга ошириб, йиллик 16 фоиз даражасида белгилаш тўғрисида қарор қабул қилди.

  Мазкур қарор сўнгги ойларда юзага келган ташқи иқтисодий вазиятни инобатга олган ҳолда қабул қилиниб, инфляцион кутилмаларнинг ошиши, маъмурий тартибга солинадиган нархларнинг ўсиши ва валюта алмашув курси ўзгаришининг ички нархларга таъсири кучаяётган шароитларда инфляцион босимни пасайтиришга йўналтирилган.

  Йиллик инфляция суръатларининг секинлашиб боришига қарамасдан, инфляцион хатарларнинг кучайиши ҳисобига келгусида ушбу динамиканинг ўсиш томонга ўзгариши эҳтимоли кескин ошди. Пул-кредит сиёсатининг қатъийлаштирилиши мазкур хатарларни ҳамда инфляцион кутилмаларни пасайишига хизмат қилади.

 • Қайта молиялаш ставкаси ўзгартиришсиз қолдирилди

  2018 йилнинг 28 июль куни Марказий банк Бошқаруви ўзининг навбатдаги йиғилишида қайта молиялаш ставкасини йиллик 14 фоиз даражасида ўзгаришсиз қолдириш тўғрисида қарор қабул қилди.

  Мазкур қарор истеъмол нархлари ўсиш суръатининг пасайиш тенденциясини мустаҳкамлаш ва иқтисодиётдаги таркибий ўзгартиришлар даврида инфляцион босимнинг кучайиш хавфи сақланиб қолаётганлиги сабабли миллий валютадаги депозитларнинг нисбатан юқори даромадлилигини таъминлашга қаратилди.

  Инфляция. 2018 йилнинг январь-июнь ойларида истеъмол нархлари индексининг ўсиши ўтган йилнинг декабрь ойига нисбатан 6,2 фоизни (2017 йилнинг январь-июнь ойларида 7,2 фоиз) ташкил қилди. Мазкур даврда истеъмол нархлари индексининг ойлик динамикаси январь ойидаги 2,7 фоиздан июнь ойига келиб -0,4 фоизгача тушиши, иқтисодиётда нархларнинг пасайиб бораётганлигини кўрсатмоқда.

  Ушбу даврда инфляция таркибида ўтган йилнинг мос даври билан таққослаганда сезиларли ўзгаришлар рўй берди. 2017 йилнинг биринчи ярим йиллигида озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари ўсиши инфляцияга таъсир кўрсатган асосий омил бўлган бўлса, жорий йилнинг биринчи ярим йиллигида уларнинг ўсиши икки баробарга секинлашиб 4,6 фоизни, хизматлар тарифлари ошиши эса икки баробарга ошиб 8 фоизни ташкил этди. Ўз навбатида, 2018 йилнинг январь-июнь ойларида ноозиқ-овқат маҳсулотлари нархлари ва хизматлар тарифлари ошиши инфляцияни келтириб чиқарувчи асосий омиллар бўлди.

  Нархлар ўсиши умумий динамикасининг пасайишига қарамасдан, тартибга солинадиган нархларнинг оширилиши ҳамда айрим асосий озиқ-овқат маҳсулотларининг сезиларли даражада қимматлашуви ҳисобига иқтисодиётда юқори инфляцион босим сақланиб қолмоқда.

  Аҳоли ва тадбиркорлик субъектларининг қисқа муддатли истиқболдаги инфляцион кутилмалари пасайиш тенденциясига эга бўлсада, узоқ муддатли истиқболда, аксинча, нисбатан юқори даражада сақланиб қолмоқда.

  Пул-кредит сиёсати. 2018 йил иккинчи чорагида банклараро пул бозорида фоиз ставкалари банк тизимидаги ликвидлик ҳолатидан келиб чиқиб 12,7-13,1 фоиз оралиғида тебраниб турди.

  Мажбурий резервларнинг янги тартиби ва нормативларининг жорий қилиниши Марказий банк соф ташқи активларининг ўсиши ҳисобига вужудга келган банк тизимидаги ликвидликнинг ошишини олдини олди.

  Молия вазирлиги томонидан Давлат бюджетини мувозанатли ижросини таъминлаш бўйича ёндашув ликвидлик ва пул массаси ўсиш суръатини маълум бир даражада ушлаб туриш имкониятини берди.

  Кредитлар бўйича реал фоиз ставкаларининг инфляция даражасига нисбатан юқори даражада шаклланишига қарамасдан давлат дастурлари доирасида имтиёзли кредитлар ажратиш кўламининг ортиб бориши ҳисобига иқтисодиётни кредитлаш ҳажмлари юқори суръатда ошди.

  2018 йилнинг биринчи ярим йиллигида жами кредит қўйилмалар қолдиғи ҳажми 21,5 фоизга ошди. Натижада, жорий йилнинг иккинчи чорагида пул массаси ўсиш суръатининг биринчи чоракка нисбатан жадаллашуви кузатилиб, биринчи ярим йиллик якуни бўйича пул массаси 5,8 фоизга ошди.

  Миллий валютадаги депозитларнинг нисбатан юқори даромадлилигини сақлаб туриш бўйича амалга оширилаётган фоиз сиёсати банкларнинг мажбуриятлар таркибидаги жамғарма ва муддатли депозитлар ҳажмининг мос равишда 40 ва 27 фоизга юқори суръатларда ошишига сабаб бўлди.

  2018 йил иккинчи чорагида хорижий валюта таклифининг ортиб бориши шароитида миллий валюта алмашув курси 3,1 фоизга мустаҳкамланди.

  Иқтисодий ва инвестицион фаоллик. Республикамизнинг йирик савдо ҳамкор мамлакатларида иқтисодий ўсиш суръатларининг тикланиши ҳамда асосий экспорт маҳсулотлари учун қулай бозор конъюнктурасининг шаклланиши тўлов баланси ҳолатига ижобий таъсир кўрсатиб борди.

  2018 йилнинг биринчи ярим йиллигида барқарор иқтисодий ўсиш хизматлар ва саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш соҳасида ўсиш суръатларининг тезлашиши ҳисобига таъминланди.

  Давлат статистика қўмитасининг дастлабки ҳисоб-китобларига кўра, 2018 йилнинг январь-июнь ойларида ялпи ички маҳсулот реал ҳажми 4,9 фоизга ўсди.

  Юқори ўсиш суръатлари шунингдек, фаолият юритаётган корхона ва ташкилотлар сонининг жорий йилнинг биринчи ярим йиллигида 7,3 фоизга ёки 20,7 мингтага кўпайишида ҳам намоён бўлди.

  Мазкур даврда капитал қўйилмалар ҳажми 13,4 фоизга ўсди. Олиб борилаётган қурилиш ишлари ҳажми ва кўлами фаол кенгайишда давом этди (ўсиш 9,7 фоиз).

  Иқтисодиётда кузатилаётган юқори фаоллик шароитида 2018 йил иккинчи ярим йиллигида тадбиркорликни, алоҳида тармоқлар ва ҳудудларни ривожлантириш бўйича давлат дастурларининг амалга оширилиши иқтисодиётнинг ўсиш суръатига қўшимча туртки бўлиши кутилмоқда.

  Мақсадли дастурлар доирасида кредитлаш ҳажмларининг ошиб бориши, айрим тармоқларда иш ҳақи миқдорларининг қайта кўриб чиқилиши ҳамда тартибга солинадиган нархларни эркинлаштириш жараёнларини давом эттирилиши иқтисодиётда инвестицион ва истеъмол талабини ошириб, қисқа муддатли истиқболда маълум даражада инфляцион босимнинг кучайишига олиб келиши мумкин.

  Жорий йилнинг иккинчи ярим йиллигида иқтисодиётда инфляцион кутилмаларнинг юқорилигича сақланиб қолаётганлигини инобатга олиб, Марказий банк Бошқаруви пул-кредит сиёсатининг амалдаги йўналишини давом эттириш ва қайта молиялаш ставкасини йиллик 14 фоиз даражада ўзгаришсиз қолдириш бўйича қарор қабул қилди.

  Марказий банк турли омиллар таъсирида пул-кредит шароитларининг амалдаги ва кутилаётган ўзгаришларини кузатиб боради ва ўз навбатида, юзага келадиган инфляцион хатарлардан келиб чиқиб тегишли чоралар кўради.

  Марказий банк Бошқарувининг қайта молиялаш ставкасини кўриб чиқиш бўйича навбатдаги мажлиси 2018 йил октябрь ойининг иккинчи ярмида ўтказилиши режалаштирилган.

 • Ўзбекистон Республикасида тўлов тизими тўғрисида маълумот

  Ўзбекистон Республикасида тўлов тизими бўйича қисқача маълумот

  Маълумки, республикада амалда бўлган Марказий банкнинг банклараро тўлов тизими банк мижозларининг асосан “йирик” тўловларини ялпи (ҳар бир тўловлар бўйича алоҳида) ҳисоб-китоблар асосида қайта ишлаш, шунингдек, Клиринг тизими орқали “чакана” тўловларни тизим аъзоларининг ҳар бир молиявий операциялари бўйича маълум бир давр мобайнидаги йиғилган талаблари ва мажбуриятларининг соф позициясини аниқлаган ҳолда амалга ошириш имкониятини яратади.

  Ўтган даврда Марказий банкнинг банклараро электрон тўлов тизимини такомиллаштириш, тизим аъзолари ва фойдаланувчилари учун илғор технологиялар асосида хизмат кўрсатиш борасида ҳам муайян ишлар амалга оширилди. Жумладан, Республика Марказий банки томонидан 2018 йилдан бошлаб янги таҳрирдаги “Ягона вакиллик ҳисобварақлар ҳисоб-китоб маркази” дастурий мажмуаси амалиётга жорий қилинган бўлиб, дастурий мажмуада тўлов ҳужжатларини реал вақт режимида ҳам, «сеанс»лар асосида файл режимида ҳам ишлов бериш механизми ишга туширилди.

 • Янги омонат турлари

                                                                                                           Янги омонат турлари

    Чет эл капитали иштирокидаги “Савдогар” акциядорлик тижорат банкида аҳоли учун жозибадор «Кафолатли даромад» муддатли омонати жорий этилди. «Кафолатли даромад» омонатига йиллик 17% (ўн етти) фоиз  ва йиллик 18% (ўн саккиз) фоиз даромад тўлаш шарти билан қабул қилинади. 

  Омонатчи томонидан ҳар бир ой якунида ҳисобланган фоиз устамаси  олинса омонатга йиллик 17% (ўн етти) фоиз тўланади, ҳар 3 ой якунида омонат  фоизи олинса омонатга йиллик 18% (ўн саккиз) фоиз тўланади.

  Омонатлар 25 (йигирма беш) ой муддатга  қабул қилинади. Омонатнинг энг кам миқдори 1 000 000 (бир миллион) сўм, юқори миқдори чегараланмаган.

 • Ўзбекистон Республикасининг олтин-валюта захиралари тўғрисида маълумот (2018 йил 1 апрель ҳолатига)

  «Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида»ги Қонунга мувофиқ, Марказий банкнинг асосий вазифаларидан бири сифатида республика олтин-валюта захираларини сақлаш ва бошқариш белгиланган.

  Олтин-валюта захираларини ҳисоблаш методикаси Халқаро валюта жамғармасининг стандартлари асосида юритилади. Олтин-валюта захираларининг таркиби хорижий валюта активлари ва қуйма шаклидаги монетар олтиндан иборат.

  Олтин-валюта захираларини самарали бошқариш мақсадида Марказий банк томонидан захираларнинг ялпи ва соф қийматлари ҳисоби юритилади.

  Соф олтин-валюта захиралари тижорат банклари ва давлат бошқаруви органларининг (Молия вазирлиги, Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси бундан мустасно) Марказий банкда очилган ҳисобварақларидаги валюта маблағларини, яъни Марказий банкнинг ушбу ташкилотлар олдидаги мажбуриятларини ҳисобга олмайди.


  Ўзбекистон Республикасининг олтин-валюта захиралари

  млн.АҚШ долларида

  Кўрсаткичлар

  01.01.2017

  01.01.2018

  01.02.2018

  01.03.2018

  01.04.2018

  I. Ялпи олтин-валюта захиралари

  26 428.8

  28 076.9

  28 774.6

  28 336.7

  28 494.0

     1. Хорижий валютадаги активлар

  14 172.3

  14 042.8

  14 775.9

  14 715.4

  14 517.2

     2. Монетар олтин

  12 256.6

  14 034.1

  13 998.6

  13 621.3

  13 976.8

  II. Соф олтин-валюта захиралари

  25 188.3

  26 567.5

  27 250.0

  26 935.1

  27 086.7


 • Марказий банк Бошқаруви қайта молиялаш ставкасини йиллик 14 фоиз миқдорида ўзгаришсиз қолдирди

  Марказий банк Бошқаруви 2018 йил 28 апрелдаги йиғилишда кайта молиялаш ставкасини, иқтисодиётдаги мавжуд ва кутилаётган ўзгаришлардан келиб чиқиб, йиллик 14 фоиз миқдорида ўзгаришсиз қолдиришга қарор қилди.

  Истеъмол нархлари ўсиш суръатларининг секинлашишига қарамасдан, инфляция даражасини 2018 йил учун прогноз кўрсаткичлари доирасида бўлишини таъминлаш бўйича хатарлар сақланиб колмоқда.

 • Онлайн конверсия

  2018 йил 10 апрелдан "Savdogar Mobile" дастури орқали Савдогарбанк пластик карточкасига эга бўлган мижозлар ўз сўм пластик карталаридаги маблағни ҳоҳлаган вақтларида валюта пластик карталарига конверсия қилиш имконига эга бўлишди.

 • Мухим!
  Чет эл капитали иштирокидаги «савдогар» акциядорлик тижорат банки

  Йил якунлари бўйича акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилишини маълум қилади

 • Криптовалюталар ҳақида

  Криптовалюталар ҳақида

 • Эркин валюта сиёсатига ўтиш жараёнида вужудга келиши мумкин бўлган салбий таъсирларни юмшатиш бўйича

  Марказий банк томонидан валюта курсининг эркинлаштирилиши натижасида тижорат банклари кредит портфелининг хорижий валютадаги қисми бўйича вужудга келиши мумкин бўлган ўзгаришлар ва уларнинг салбий оқибатларини бартараф этиш юзасидан амалга оширилиши лозим бўлган ишлар таҳлил этилди.

 • Мухим!
  Мамлакат ҳудудида воситачилик (комиссия) шартномалари бўйича чет эл валютасида ҳисоб-китобларни амалга ошириш тўғрисида

  Мамлакат ҳудудида воситачилик (комиссия) шартномаси асосида чет эл валютасида ҳисоб-китобларни амалга ошириш

 • Якка тартибдаги тадбиркорлар ва фермер хўжаликларининг банкдаги ҳисобварақларидан чет эл валютасини нақд кўринишда ечиб олиш имконияти тўғрисида

  Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги «Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги

 • Хўжалик юритувчи субъектлар томонидан чет эл валютасини сотиб олиш тартиби тўғрисида

  Юридик шахслар ва юридик шахс ташкил этмасдан фаолият юритувчи якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан чет эл валютасини сотиб олиш тартиби тўғрисида мурожаатла